ภาษาเกาหลี

การประดิษฐ์อักษรเกาหลี         see E03
อักษรเกาหลี                         see  ฮัลกึล
ฮัลกึล                                  see E03, E06

Advertisements
%d bloggers like this: